Skip to main content
 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

Reclame AdVisor Expert Review
Bike Totaal (20s + 10s)

Mei – 2024

Best Practices

Brand Assets

Boodschap & Structuur

Best Practices 90/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 35 wetenschappelijke gefundeerde best practices. Dit zijn de breinwetten waartegen de video handmatig is getoetst.

Test re-test onderzoek wijst uit dat het verbeteren van deze issues keer op keer zorgt voor een hogere neurale (sales & branding) impact van jouw TVC.

Beweging

Problemen (1)

Mental disclosure (8s + 17s + 22s)
Inzicht

De reclame bevat momenten waarin mogelijk sociale uitsluiting optreedt. Signalen die de kijker uitsluiten van het onderwerp (persoon of object) leiden tot een daling van verlangen. Dit kan gebeuren wanneer een personage de camera de rug toekeert, wegloopt of uit beeld verdwijnt.

In dit geval fietst de persoon weg van de camera. Dit shot zorgt zeer waarschijnlijk voor een mentaal afhaak moment. 

Advies

Ons advies is om deze scène uit de commercial te laten. Wij verwachten niet dat de verhaallijn hiermee in gevaar komt, terwijl het negatieve effect van mental disclosure hier hoogstwaarschijnlijk wel optreedt.

punten: -10

Waarschuwingen (0)

Goed of niet van toepassing (2)

Gaze ending/landing (00:10 – 00:18)

De scènes tussen 10s en 18s volgen elkaar snel op. Het is echter waarschijnlijk geen probleem voor de kijker, omdat er goed gebruik wordt gemaakt van gaze endings en landings. Oftewel, het voorgaande shot eindigt qua aandacht precies op hetzelfde punt als waar het volgende shot qua aandacht begint. Dit vindt het brein fijn.

12s

13s

Gaze Cue

In het shot met de aanbieding is de blik van de persoon op de fiets gericht op de aanbieding. Dit is een goede toepassing van het zogenaamde ‘gaze cueing’. Mensen kijken waar andere mensen naar kijken. De aandacht zal hoogstwaarschijnlijk daarom naar de aanbieding gaan.

Brand Assets 100/100

⚠️ Dit onderdeel is 80% compleet

De Brand Asset values waren vooraf niet bekend, daarom zijn we hier uitgegaan van een standaard waarde van 50% fame en 50% uniqueness. Daarnaast is er op basis van predictive AI eye tracking gekeken of de Brand Assets ook gezien zouden zijn geweest.

Managementsamenvatting

 • De eerste 6 seconden van de TVC bevat 1 brand asset*

 • Waarschijnlijk (volgens predictive AI) wordt deze brand asset goed gezien.

Advies

Omdat er slechts 1 brand asset in de eerste 6 seconden van de commercial zit, én onbekend is hoe distinctive (sterk) deze brand asset is, is het te adviseren om een bekendere asset (bijvoorbeeld het benoemen van het merk) vroeger in de commercial te laten plaatsvinden.

Een sterke brand asset aan het begin van de commercial (in de eerste 6s) zorgt voor een nog betere koppeling van de commercial aan het merk.

Omdat de scores van te voren niet bekend waren, zijn deze op standaard 50% gezet. Echter, wanneer deze (veel) lager zijn, dan zou de score maximaal 33 zijn geweest. 

** de Brand Assets scores waren vooraf niet bekend. Daarom hebben we gerekend met een standaard Fame-score van 50% . In de praktijk kunnen de daadwerkelijke scores hoger of lager zijn. Een (correcte) Distinctive Brand Asset test kan uitsluitsel bieden.

Tijdlijn

|
0s
|
6s
|
12s
|
20s
|
26s
View
 • 80%

 • 100%

 • 50%

 • 100%

Fame
 • 50%

 • 50%

 • 50%

 • 100%

Uniqueness
 • 50%

 • 50%

 • 50%

 • 100%

 • Totaal: 

Score
 • 40

 • 37

 • 12

 • 33

 • 100 *

* De score van elke brand asset is een berekening van het moment in de TVC, door hoeveel mensen deze is gezien en de Fame & Uniqueness. Omdat brand assets versterkend werken, worden de scores vervolgens bij elkaar opgeteld, tot maximaal 100.

** Wanneer een merk wordt uitgesproken, krijgt deze volgens de theorie van Byron Sharp een score van 100% op zowel Fame als Uniqueness. Dit impliceert uiteraard wel dat het geluid gehoord wordt.

Boodschap & Structuur 100/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 7 succesprincipes rondom Boodschap & Structuur.

Problemen (0)

Waarschuwingen (0)

Goed (0)