Skip to main content
 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

Reclame AdVisor Expert Review
Hoppenbrouwers 30s

Mei – 2024

Best Practices

Brand Assets

Boodschap & Structuur

Best Practices 80/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 35 wetenschappelijke gefundeerde best practices. Dit zijn de breinwetten waartegen de video handmatig is getoetst.

Test re-test onderzoek wijst uit dat het verbeteren van deze issues keer op keer zorgt voor een hogere neurale (sales & branding) impact van jouw TVC.

Beweging

Problemen (0)

Mental disclosure (24s)

Op 24s keert de monteur de rug naar de kijker toe.

Inzicht

De reclame bevat momenten waarin mogelijk sociale uitsluiting optreedt. Signalen die de kijker uitsluiten van het onderwerp (persoon of object) leiden tot een daling van verlangen. Dit kan gebeuren wanneer een personage de camera de rug toekeert, wegloopt of uit beeld verdwijnt.

In dit geval keert de monteur de rug naar de kijker wanneer hij naar z’n busje terugloopt.

Advies

Probeer shots waarin de persoon de rug naar de kijker toedraait te vermijden. Wanneer mogelijk kort je het shot in zodat je nog wel het busje ziet, maar de monteur alleen zwaait (en dus niet wegdraait).

punten: -10

Mental disclosure (25s)

De monteur sluit de deur van het busje (en moeder en dochter keren de rug toe)

Inzicht

De reclame bevat momenten waarin mogelijk mental disclosure optreedt. Dit kunnen ook signalen zijn die aangeven dat iets ‘afgesloten’ is. Bijvoorbeeld wanneer een deur sluit. 

In dit geval doet de monteur de deur van het busje dicht.

Advies

Doordat de monteur het busje van de deur sluit, krijgt de kijker het gevoel dat de video is afgelopen. Dit terwijl er nog een belangrijk shot volgt hierna. Probeer dit soort shots zoveel mogelijk te vermijden.

punten: -10

Waarschuwingen (0)

Goed of niet van toepassing (0)

Brand Assets 18/100

⚠️ Dit onderdeel is 80% compleet

De Brand Asset values waren vooraf niet bekend, daarom zijn we hier uitgegaan van een standaard waarde van 50% fame en 50% uniqueness. Daarnaast is er op basis van predictive AI eye tracking gekeken of de Brand Assets ook gezien zouden zijn geweest.

Managementsamenvatting

 • De eerste 6 seconden van de TVC bevatten geen brand assets*

Advies

De commercial bevat geen brand assets in de eerste 6 seconden. Dit is wel essentieel om alle (potentiële) positieve associaties te laten laden voor het merk. 

Ons advies is om tenminste het logo links of rechtsboven aan de gehele TVC toe te voegen. Uit onderzoek blijkt dat dit in ieder geval geen negatieve gevolgen zal hebben, terwijl dit wel zorgt voor een duidelijke brand cue. 

* de Brand Assets scores waren vooraf niet bekend. Daarom hebben we gerekend met een standaard Fame-score van 50% . In de praktijk kunnen de daadwerkelijke scores hoger of lager zijn. Een (correcte) Distinctive Brand Asset test kan uitsluitsel bieden.

Tijdlijn

|
0s
|
6s
|
12s
|
18s
|
24s
View
 • 30%

 • 50%

Fame
 • 50%

 • 50%

Uniqueness
 • 50%

 • 50%

 • Totaal:

Score
 • 8

 • 10

 • 18

De score van elke brand asset is een berekening van het moment in de TVC, door hoeveel mensen deze is gezien en de Fame & Uniqueness. Omdat brand assets versterkend werken, worden de scores vervolgens bij elkaar opgeteld, tot maximaal 100.

* Wanneer een merk wordt uitgesproken, krijgt deze volgens de theorie van Byron Sharp een score van 100% op zowel Fame als Uniqueness. Dit impliceert uiteraard wel dat het geluid gehoord wordt.

Boodschap & Structuur 100/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 7 succesprincipes rondom Boodschap & Structuur.

Problemen (0)

Waarschuwingen (0)

Goed (0)