Skip to main content
 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

Reclame AdVisor Expert Review
Hypotheker (25s)

Mei – 2024

Best Practices

Brand Assets

Boodschap & Structuur

Best Practices 95/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 35 wetenschappelijke gefundeerde best practices. Dit zijn de breinwetten waartegen de video handmatig is getoetst.

Test re-test onderzoek wijst uit dat het verbeteren van deze issues keer op keer zorgt voor een hogere neurale (sales & branding) impact van jouw TVC.

Beweging

Problemen (0)

Waarschuwingen (1)

Gevaar (vanaf 4s)

Vanaf 4s zie je een stel die op een verhuislift omhoog komt.

Inzicht

In onze onderzoeken zien we vaker dat wanneer elementen in beeld worden gebracht waarmee we van nature positieve associaties hebben, dit ook zorgt voor positieve emotie in het brein van de kijker. Andersom zorgen beelden of geluiden met een negatieve associaties dus voor een negatieve emotie. Bronnen van negatieve emotie zijn onder andere: zichtbare negatieve emotie op gezichten, gevaar, duisternis en geschreeuw/ruzie. Vermijd onnodige negatieve emotie vooral op het moment dat het product of merk zichtbaar is, dit leidt tot een negatieve associatie met het product of merk.

Advies

De verhuislift staat natuurlijk centraal in deze commercial. Het is daarom lastig om hier op dit moment in te snijden. 

Daarnaast is de vraag of de kijker dit ook daadwerkelijk als negatieve associatie zal ervaren. Onze aanname is dat dit waarschijnlijk een gevaartrigger is. 

Een daadwerkelijke neuro test kan uitwijzen hoe de brein van de consument dit ervaart.

punten: -5

Goed of niet van toepassing (0)

Brand Assets 100/100

⚠️ Dit onderdeel is 80% compleet

De Brand Asset values waren vooraf niet bekend, daarom zijn we hier uitgegaan van een standaard waarde van 50% fame en 50% uniqueness. Daarnaast is er op basis van predictive AI eye tracking gekeken of de Brand Assets ook gezien zouden zijn geweest.

Managementsamenvatting

 • De eerste 6 seconden van de TVC bevatten brand assets*

Advies

Er zitten twee assets aan het begin van de commercial (het logo bovenin) en de slogan ‘jazeker’ (op 10s). Hierdoor scoort de commercial nu 100, echter de daadwerkelijke brand asset score (DBA) was niet bekend. Wanneer deze slechter dan 50 zijn, zal dit ook een negatieve impact op de score hebben.

* de Brand Assets scores waren vooraf niet bekend. Daarom hebben we gerekend met een standaard Fame-score van 50% . In de praktijk kunnen de daadwerkelijke scores hoger of lager zijn. Een (correcte) Distinctive Brand Asset test kan uitsluitsel bieden.

Tijdlijn

|
0s
|
6s
|
12s
|
18s
|
25s
View
 • 100%

 • 100%

 • 100%

Fame
 • 50%

 • 50%

 • 50%

Uniqueness
 • 50%

 • 50%

 • 50%

 • Totaal:

Score
 • 50

 • 50

 • 33

 • 100

De score van elke brand asset is een berekening van het moment in de TVC, door hoeveel mensen deze is gezien en de Fame & Uniqueness. Omdat brand assets versterkend werken, worden de scores vervolgens bij elkaar opgeteld, tot maximaal 100.

* Wanneer een merk wordt uitgesproken, krijgt deze volgens de theorie van Byron Sharp een score van 100% op zowel Fame als Uniqueness. Dit impliceert uiteraard wel dat het geluid gehoord wordt.

Boodschap & Structuur 100/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 7 succesprincipes rondom Boodschap & Structuur.

Problemen (0)

Waarschuwingen (0)

Goed (0)