Skip to main content
 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

Reclame AdVisor Expert Review
Omoda 20s

Mei – 2024

Best Practices

Brand Assets

Boodschap & Structuur

Best Practices 95/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 35 wetenschappelijke gefundeerde best practices. Dit zijn de breinwetten waartegen de video handmatig is getoetst.

Test re-test onderzoek wijst uit dat het verbeteren van deze issues keer op keer zorgt voor een hogere neurale (sales & branding) impact van jouw TVC.

Beweging

Problemen (0)

Waarschuwingen (1)

Mental disclosure (4s)
Inzicht

De reclame bevat momenten waarin mogelijk sociale uitsluiting optreedt. Signalen die de kijker uitsluiten van het onderwerp (persoon of object) leiden tot een daling van verlangen. Dit kan gebeuren wanneer een personage de camera de rug toekeert, wegloopt of uit beeld verdwijnt.

In dit geval keert de hoofdpersoon de rug naar de camera op 4 seconden.

Advies

Ons advies zou zijn om dit short nét in te korten zodat de hoofdpersoon niet haar rug richting de camera keert. Dit zal een miniem effect hebben op de montage, maar potentieel een positieve impact op de emotionele beleving van de video.

punten: -5

Goed of niet van toepassing (0)

Brand Assets 68/100

⚠️ Dit onderdeel is 80% compleet

De Brand Asset values waren vooraf niet bekend, daarom zijn we hier uitgegaan van een standaard waarde van 50% fame en 50% uniqueness. Daarnaast is er op basis van predictive AI eye tracking gekeken of de Brand Assets ook gezien zouden zijn geweest.

Managementsamenvatting

 • De eerste 6 seconden van de TVC bevatten brand assets*

Advies

De commercial begint direct met het logo van Omoda op een doorzichtige deur. Hoewel dit positief is voor de herkenning van de afzender van de video, kan zo’n pontificaal shot mogelijk zorgen dat men direct afhaakt (omdat men beseft dat dit een commerciële video betreft). 

Een echte neuro-test zou dit moeten uitwijzen. Een alternatief zou zijn om een bekende brand asset (ipv het logo) te gebruiken in het eerste shot.

* de Brand Assets scores waren vooraf niet bekend. Daarom hebben we gerekend met een standaard Fame-score van 50% . In de praktijk kunnen de daadwerkelijke scores hoger of lager zijn. Een (correcte) Distinctive Brand Asset test kan uitsluitsel bieden.

Tijdlijn

|
0s
|
5s
|
10s
|
15s
|
20s
View
 • 100%

 • 100%

Fame
 • 50%

 • 50%

Uniqueness
 • 50%

 • 50%

 • Totaal:

Score
 • 50

 • 18

 • 68

De score van elke brand asset is een berekening van het moment in de TVC, door hoeveel mensen deze is gezien en de Fame & Uniqueness. Omdat brand assets versterkend werken, worden de scores vervolgens bij elkaar opgeteld, tot maximaal 100.

* Wanneer een merk wordt uitgesproken, krijgt deze volgens de theorie van Byron Sharp een score van 100% op zowel Fame als Uniqueness. Dit impliceert uiteraard wel dat het geluid gehoord wordt.

Boodschap & Structuur 100/100

Jouw commercial is geanalyseerd op de 7 succesprincipes rondom Boodschap & Structuur.

Problemen (0)

Waarschuwingen (0)

Goed (0)