Skip to main content
 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

 • Profiteer van succesprincipes van 1.000’en succesvolle commercials

 • Praktische adviezen bij verbeterpunten

 • Binnen één dag rapport met concreet advies

Reclame AdVisor Expert Review
Ranja Moving Storyboard 30s

Mei – 2024

Best Practices

1 waarschuwing
1 probleem

Branding Potential

Boodschap & Structuur

0 problemen

Best Practices 1

Jouw commercial is geanalyseerd op de 35 wetenschappelijke gefundeerde best practices. Dit zijn de breinwetten waartegen de video handmatig is getoetst.

Uit neuromarketing onderzoek komen deze best practices keer op keer terug. In het geval van een negatieve dip, zorgt dit dan ook steevast voor een negatieve reactie in het brein, resulterend in verlies van aandacht en positieve emotie.

Test re-test onderzoek wijst vervolgens uit dat het verbeteren van deze issues keer op keer zorgt voor een hogere neurale (sales & branding) impact van jouw TVC.

Beweging

Problemen (1)

Sociale uitsluiting (14s & 19s)

Rond 14s en 19s zijn verschillende ruggen van personages te zien.

Inzicht

De reclame bevat meerdere momenten waarin sociale uitsluiting optreedt. Signalen die de kijker uitsluiten van het onderwerp (persoon of object) leiden tot een daling van verlangen. Bovendien zullen mensen uitzoomen, waardoor ze minder informatie tot zich nemen. Dit kan gebeuren wanneer een personage de camera de rug toekeert, wegloopt of uit beeld verdwijnt. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een deur.

Advies

Zorg er tijdens het filmen van deze commercial voor dat personages waar mogelijk van de voorkant gefilmd worden. Hiermee ga je de negatieve gevolgen van sociale uitsluiting tegen. Door personages te filmen terwijl ze naar de kijker toe bewegen, creeër je zelfs een positieve reactie in het brein.

Waarschuwingen (1)

Beweging van rechts naar link (11s)

Rond 11s zien we het kind op de glijbaan van rechts naar links glijden.

Inzicht

De reclame bevat beelden die van rechts naar links gefilmd zijn of beelden waar personages van rechts naar links bewegen. Wanneer personen, objecten of animaties bewegen dan heeft het brein de voorkeur voor beweging van links naar rechts. Bewegingen van rechts naar links worden daarentegen niet goed ontvangen.

Advies

We adviseren om tijdens het filmen de personages van links naar rechts te laten bewegen.

Goed of niet van toepassing (1)

Sociale interactie (00:25)

Wanneer mensen op een liefdevolle manier sociaal met elkaar omgaan, leidt dit tot een toename van verlangen. De reclame laat sociale interactie zien op een sociale manier, dit leidt tot een verhoging van de impact van de commercial.

Branding Potential – Brand Assets100/100

✅ Dit onderdeel is compleet

De Brand Asset values* waren vooraf bekend. Daarnaast is er op basis van predictive AI eye tracking gekeken of de Brand Assets ook gezien zouden zijn geweest.

Managementsamenvatting

 • De eerste 6 seconden van de commercial bevatten brand assets*

 • Waarschijnlijk (volgens predictive AI) worden deze brand assets goed gezien

Advies

De commercial start sterk met het inschenken van een pak Ranja. Dit is een natuurlijke (en breinvriendelijke) manier om het merk te introduceren. 

De Branding Potential van deze commercial is dan ook optimaal (100/100). Wanneer de commercial de emotionele snaar ook goed weet te raken is er niks wat de consument ervan weerhoudt om een positieve associatie op te bouwen met Ranja. 

* Voor meer informatie rondom Brand Assets, lees onze Ultieme Brand Asset Gids.

Tijdlijn

|
0s
|
6s
|
12s
|
18s
|
24s
View
 • 100%

 • 20%

 • 80%

 • 70%

 • 90%

Fame
 • 80%

 • 80%

 • 90%

 • 90%

 • 90%

Uniqueness
 • 80%

 • 80%

 • 90%

 • 90%

 • 90%

 • Totaalscore:

Score
 • 80

 • 16

 • 43

 • 32

 • 17

 • 100

De score van elke brand asset is een berekening van het moment in de TVC, door hoeveel mensen deze is gezien en de Fame & Uniqueness. Omdat brand assets versterkend werken, worden de scores vervolgens bij elkaar opgeteld, tot maximaal 100.

* Wanneer een merk wordt uitgesproken, krijgt deze volgens de theorie van Byron Sharp een score van 100% op zowel Fame als Uniqueness. Dit impliceert uiteraard wel dat het geluid gehoord wordt.

Boodschap & Structuur 0

Jouw commercial is geanalyseerd op de 7 succesprincipes rondom Boodschap & Structuur.

Problemen (0)

Waarschuwingen (0)

Goed (0)

Resultaat

Dit voorbeeldrapport is gebaseerd op het moving storyboard van Ranja. Hieronder zie je de daadwerkelijke commercial waarin de adviezen zijn overgenomen.